Professionel Bestyrelse

Den rigtige sammensætning af bestyrelsen er blevet et kritisk element I forbindelse med ”Board Governance” og risikostyringen af firmaer og organisationer af en hver størrelse og struktur.

Ny lovgivning, udfordringer fra nye internationale regulativer og sikringer har tvunget bestyrelser over hele verden til at gennemgå deres kompetencer, og har medført et stigende behov for at tilføre bestyrelserne nye eksterne bestyrelsesmedlemmer med en diversificeret erfaring.

Bestyrelsen skal være en ressource, et center for ledelseskompetence der leder, støtter og vejleder den daglige ledelse, og fungerer som effektive sparringspartner.

Samtidig er bestyrelsen et kontrolorgan, som if. selskabsloven tilser, og har det formelle ansvar for at virksomhedsdriften er korrekt og lovlig.

Som en del af ASNET Board tilbyder vi bestyrelses rådgivning og bestyrelses kompetencer som sikre en værdiskabende bestyrelse med vækst og udvikling.

Et professionelt netværk til rådgivningstjenester for bestyrelser.