Forandringsledelse

Turnaround og omstrukturering

Interim Management bliver ofte indsat i tilfælde hvor en forretning ikke udvikler sig efter forventningerne eller hvor nye kompetencer hurtigt skal tilføres for at opnå de forventede målsætninger.

Vi tilbyder Management support til firmaer og organisationer hvor der er behov for at understøtte eller supplerer den daglige ledelse i forbindelse med projektstyring eller hurtigere implementering af projekter. Vores Accelerations Management tilbyder service fra professionelle Ledere til projektstyring, hvor der forventes en hurtig værdiskabelse.

Vi operere over hele Europa såvel som globalt.

Forretningsudvikling

Salgs ekspertise er en vigtig del af forretnings strategien, fordi udviklingen af salget er drivkraften i enhver forretning som ønsker vækst og som vil sikre en sikker gennemførelse af strategien i form af de rigtige kompetencer og den rigtige organisation

 • Definerer jeres salgsstrategi hvilke løsninger til hvilke segmenter og til hvilke salgs kanaler der skal benyttes?
 • Og bliver de implementeret som planlagt?
 • Bruger I tid på de rigtige kunder og har I en klassifikation af kunderne I forhold til jeres vækst plan?
 • Ved I om jeres vækst har et positivt dækningsbidrag i alle segmenter og salgskanaler?
 • Er salgsstrategien afstemt med produktionen og logistikken?

I forbindelse med forretningsudviklingen operer, Kericon Management som brobygger mellem det strategiske grundlag og den operationelle gennemførelse.

Med udgangspunkt I det definerede grundlag tilbyder vi:

 • Udvikling af salg strategi og implementeringsplan
 • Segmentering og salgskanal strategi
 • Optimering af salgsprocessen
 • Pris strategi
 • Markedsanalyse og udvikling
 • Marketing and kommunikationsplan
 • Organisationsudvikling og rekruttering